13. juni 2019

Anmeldelse: Barnevognen – Cybex Priam

cybex_priam_ammeldelseAnmeldelse: Barnevognen – Cybex Priam

Nøj, hvor jeg husker tilbage på hvor kæmpemæssig stor en eftersøgning det var at finde barnevogn.
Den rette barnevogn.
Der findes jo ALT og i ALLE prisklasser (heldigvis), men nu hænger det jo oftes sådan sammen, at når man får sådan en lille purk for allerførste gang, er næsten kun det bedste af det bedste godt nok.

Da jeg påbegyndte eftersøgningen vidste jeg heldigvis ét med sikkerhed:
– den skal have dreje hjul!
Jeg husker stadig tilbage på hvordan det var at skubbe den kolo-enorme barnevogn rundt, for snart 9 år siden da min kusine fik børn og hvordan man hver gang, man så meget som drejede 2 grader mod nord, var nødsaget til at trykke ned på styret. Den oplevelse havde åbenbart sat sat sig så meget i mig, at det skulle jeg med sikkerhed ikke ud i igen.
Så langt så godt og så kunne eftersøgmningen eller bare begynde!

Kombivogn:

I min eftersøgning stødte jeg på udtrykket: Kombivogn. På daværende tidspunkt vidste jeg nada og niks om disse slæder, men det skulle hurtigt vise sig at være et vældig smart koncept.
Design var vigtigt for os, det kunne vi mærke jo flere barnevogne vi så og til sidst vaklede vi endeligt imellem to kombivogne:

Jeez, when I think back on how huge a search it was to find a stroller.
The right stroller. There is EVERYTHING and in ALL price ranges (luckily) but when you get such a small human being for the first time, often nothing but the best is good enough. Luckily, when I started the search, I knew one thing for sure: – it must have caster wheels!
I still remember how it was to push the giant stroller around, almost 9 years ago when my cousin had a baby and how every time you so much as turned 2 degrees north had to push down on complete stoller. The experience obviously had left it’s marks on me, enough to keep me from purchasing one of those strollers. So far so good and then the search could begin!
Combo Wagon:

In my search, I came across the term: combo wagon. At that time, I knew zero and nothing about these sleds, but it quickly turned out to be a very smart concept.
Design was important to us and finally we wavered between two

Silvercross wave & Cybex Priam.

cybex_priam_vs_silvercross_wave

Prismæssigt lå de tæt på det samme når jeg samlet regnede på lift, klapvogns-del samt tilbehør.
Prisen ville for Cybex Priam ligge på 12200.- og Silvercross Wave 12400,-. Så det var ikke så meget prisen som gjorde forskellen. Det skal dog siges når man snakker priser på kombivogne, at det er en dyr affære, men hele ideen med kombivognen er også man får klapvogns-del med i prisen og derved er prisen ikke så høj i sidste ende. Det er netop derfor også vigtigt man forelsker sig i klapvognsdelen og ikke kun liften da det jo netop er den man kommer til at bruge i mange flere år – fremfor liften.

Begge kombivogne var i god kvalitet og har uden tvivl et fedt design. Dog hældte vi hele tiden mest til Cybex Priam. Den havde bare et enkelt og stilfuldt design som virkelig tiltalte os. Det som gjorde det sværtest for os at vælge i sidste ende, var fordelen i at kunne ændre Silvercross Wave til en søskende-vogn. Som de fleste andre dansker, regner vi med at skulle have en baby mere, hvorfor en søskendevogn muligvis ville være en mere langsigtet investering.

Efter vi  havde prøvekørt begge var det helt klart Cybex Priam som vandt vores hjerter og dermed pengepung.

 

Price-wise, they were near the same when I calculated the cot, the stroller and accessories.
The price for Cybex Priam would be 12,200 dkk and Silvercross Wave 12400 dkk. So it was’nt the price that made the difference. However, when discussing prices on combining wagons, it is an expensive affair, but the whole idea of ​​the combo wagon is you get the pushchair part in the price and thus the price is not that high in the end. That’ss why it is important to fall in love with the pushchair-part and not just the cot. In the end you will end up using the pushchair longer than the cot.

Both strollers were of good quality and undoubtedly had a cool design. However, we always poured towards the Cybex Priam. It just had a simple and stylish design. What made it most difficult for us to choose was the fact that the Silvercross Wave was able the turn into a sibling carriage. Like most other Danes, we expect to have more than one baby, why a sibling carriage might be a better investment.
After having tried both, it was clearly Cybex Priam who won our hearts and therefore our money.

Priam_cybex_silvercross_wave

Anmeldelse:
Cybex Priam – Kombivogn

Liften:
En af de største bekymringer vi havde med at vælge Cybex Priam, var uden tvivl det lille liggemålet på 80cm. De fleste kombivognsfirmaer proklamere at man efter 6 måneder naturligt vil skifte til klapvognen i takt med baby bliver mere og mere nysgerrig. Derudover er der ingen sele i liften og lige så snart baby kan sidde selv er liften derfor ikke længere sikker. Vi ville gerne Rumle skulle sove til middag udendørs og gerne længere end 6 måneder. Nu 5 måneder efter hans ankomst, er han stadig ikke for stor og der er ingen problemer i han fortsat sover ude i liften. Når dagen kommer hvor han vokser ud af liften eller kan sidde sig op selv, køber vi en billig altan-barnevogn som han kan sove sine lure i istedet.
Madrassen som medfølger er rigtig god, så man behøver ikke købe en ekstra. XXL solkalechen kan skærme selv den værste sol af og ventilationshullet i kalechen gør det nemt at sørge for god luftcirkulation til den lille.

The cot:
One of the biggest concerns when choosing Cybex Priam was undoubtedly the small size of the cot (80cm). Most combi carriers proclaim that after 6 months naturally will switch to the stroller as baby gets more and more curious. In addition, there is no harness in the cot and as soon as the baby can sit up by themselves, the cot is no longer safe. We knew we would want Rumle to sleep outside for than 6 months. Now 5 months after his arrival, he still hasn’t outgrown the cot. 
The mattress included is really good, so you don’t have to buy an extra. The XXL sun shade can shield even the brightest sun and the ventilation hole makes it easy to provide good air circulation to the little one.

cybex_priam

cyber Priam

Køreegenskaber:
Den er virkelig nem at komme rundt i bybilledet med, da den nærmest intet fylder i sammenligning til de store og solide Emmaljunga’er som kører rundt . Den er mega smooth og kan dreje om ethvert hjørne og vende rundt på de smalleste steder. Man føler sig så og sige på ingen måde i vejen, det er den simpelthen ikke stor nok til.

Driving characteristics:
It is really easy to get around in the cityscape. It is mega smooth and can turn around any corner and rotate in the narrowest places. You so and say never feel in the way because it’s simply not big enough for that.

cyber Priam

Vi har købt den med All-terrain hjul som slår sig på at kunne køre i skov, by, brosten ect. Den ER god at kører med på næsten alt slags terræn, dog vil jeg sige den egner sig bedre i byen end i skoven. Jeg synes ikke affjedringen er helt ok til voldsomt bumlede veje med rødder og store sten.

Kurven:
Kurven har en god størrelse. Tit og ofter bliver begge min hunde placeret i den, da det på trafikerede veje kan været svært at håndtere de to i snor og der må den siges at være over al forventning. Men nu er det nok de færreste som ville vælge at brug den til hundekurv og nok mere relevant er sagen lidt en anden når der skal handles ind. Den er bestemt rummelig men den er også død besværlig at komme ned i.

We bought it with All-terrain wheels which suitable for the forest, the city, cobblestones and so on. But I do not think the suspension is quite ok for bumby roads.

Cart:
The basket has a good size. Both my dogs are able to fit in it and not that it scores above all expectation. It can be quite difficult to handle two on a leash and a stroller at the same time. But now it is probably few who would choose to use it as a dog basket. For shoppin it is certainly spacious enough but it is very difficult to get into it. So that is not a plus.

cyber Priam

Stellet:
Stellet er sindssygt nemt at klappe sammen og klappe op. De store hjul kan nemt af-monteres hvis man skulle mangle plads i bilen. Den har en såkaldt “en hånds” sammenklappelig-funktion og den virker.

Konklusion:
Alt i alt har vi og er vi ovenud lykkelige for vores barnevogn og oftes føler jeg med det niveau af selfcare jeg pt. udøver, at den nærmest “over-shiner” mig når jeg er ude og lufte den. Den er design og funktionalitet som går op i en højere enhed.

Kombi funktionen:

Kombi-delen er til at dø for.
Når man skal i Føtex, Maxizoo, Babysam og Rema1000 på en og samme køretur er det vitterlig som en leg med baby når autostolen blot kan klikkes i stellet og tilbage i bilen. Det er alle pengene værd.

Autostolen:

Autostolen var det aller første vi købte af alle babyting. Vi startede med at købt enRecardo Privio Evo. Privio Evo har været yngling igennem en række test er en af de letteste autostole på markedet, hvilket isærdeleshed var sindssygt vigtigt for mig, da det der med at løfte tunge ting ikke lige er mig.
Dog blev vægten lidt overflødig da vi efterfølgende besluttede at købe Cybex Priam, som gjorde man blot kunne kører sin autostol rundt og ikke gå vraltende i skræv sidestilling med en tung baby på armen. Jeg fandt ud af at Recardo Privio Evo passede på et Priam stellet med de medfølgende adaptere, så vi kunne faktisk godt bruge vores autostol som kombi.

Recardo Privio Evo kan bruges til babyer op til 18 måneder eller 13kg.

The frame:
The frame is insanely easy to fold and unfold. The large wheels can easily be dismantled if you need more  space in the car. The frame has a so-called “one hand” foldable function and it works really well.

Conclusion:
All in all, we are extremely happy for the stroller and often I feel with the level of selfcare I currently exercise the stroller almost “over-shines” me. It is design and functionality in one unity.

Combi function:
The combi function is to die for.
When you need to go to the mall, the pet store and the dry cleaners in one and same trip, it ‘s really like a game when the car seat easily can be clicked on the frame and back in the car. It’s all worth the money.

The car seat:
The car seat was the very first thing we bought. We started purchasing a Recardo Privio Evo. Privio Evo has been a favourite throughout a number of tests and is one of the car seats on the market with the lowest weight. which was particularly important to me, as lifting heavy things is’nt my thing. However, I did find out that Recardo Privio Evo worked with the Priam frame with the included adapters.

Recardo Privio Evo can be used for babies up to 18 months or 13kg.

Evo_privia_autostol

Desværre efter  kort tid oplevede vi udfordinger med isofix systemet og kunne flere gange ikke få autostolen fri fra isofixen. Derfor returnerede vi den. Med vores erfaringer med Cybex Priam stellet besluttede vi at opgradere til en Cybex Cloud Z i-size da den kunne ligges ned som var en kæmpe fordel for babys ryg og de søde piger hos Pixizoo gav os et godt tilbud da vi reklamerede over den anden.

Vi endte med at blive mega glade for den upgrade. Det hele er bare så nemt når man har alle kombi-delene og funktionen med at ligge den helt ned er fantastisk. Læs min anmeldelse her.

Unfortunately after a short period of time we experienced problems with the isofix system and several times we couldn’t get the car seat free from the base. So we returned it. With our new found experience with the Cybex Priam frame, we decided to upgrade to a Cybex Cloud Z i-size.

We ended up being very happy about the upgrade. The whole thing is just so easy when you have all the combi parts and the function of lying completely down is definately fantastic.

cybex_cloud_z

Klapvognsdelen:

Jeg laver en opfølgende anmeldelse af denne, da vi endnu ikke er begyndt at bruge den. Det skønne ved kombi-vognen er netop, at en dyr post som klapvognen allerede er klaret. Det eneste arbejderbej som der var i vores situation var at Cybex i januar 2019 valgte at lave et helt nyt design på Priam modellen, som desværre gjorde at vi har haft svært ved at skaffe klapvognsdelen til vores 2018 stel. De har simpelthen skiftet alle click systemer ud, så det gamle ikke længere passer på det nye. Ikke skide smart. Det er dog endelig lykkedes os at finde en. Den nye model er tæt på det sammen, selvfølgelig med et par ansigtsløft (om man kan li dem eller ej) og havde den passet i 2018 stellets click system havde vi da også bare købt den, men nej.

Designet på Cybex Priam er desuden lavet med tanke på at hylde arven fra Ray og Charles Eames design og da jeg er klar fan af hr. & hr Eames, gjorde det kun hele herligheden bedre.

The Lux Seat:
I will make a blog-post on this later on as we have not yet started using it. The beauty of the combi-stroller is precisely that an expensive item such as a stroller has already been cleared. The only problem for us was in January 2019 Cybex chose to create a completely new design on the Priam model, which unfortunately made it difficult for us to obtain the stroller part  to our 2018 frame. They simply had replaced all click systems so the old ones no longer fitted on the new one. Not consumer smart. However, we finally managed to find one. The new model is close to the old, of course with a few facelifts (if you like them or not) and had it fit in the 2018 frame’s click system we would just have bought that one, but no.

The design on Cybex Priam is also made to celebrating the legacy of Ray and Charles Eames design and as I am a big fan of Mr & Mr Eames, it only made the whole stroller a bit better.

Indlægget er ikke spons

4 svar til “Anmeldelse: Barnevognen – Cybex Priam”

 1. […] Læs min anmeldelse af Cybex Priam kombivognen her. […]

 2. […] Cybex Priam Combivogn: Kører som en drøm og opfylder alle behov vi har haft indtil videre. Hele ideen med at alle dele passer i samme stel er genialt! Husk at læse min anmeldelse af Cybex Priam Barnevogns-delen her. […]

 3. Victoria siger:

  Hej Kan du sende et link til hvor man kan købe Cybex Priam? Jeg synes det er en jungle!

  • cindylou siger:

   Hej Victoria,

   Du har måske fundet ud af det allerede nu, det håber jeg selvfølgelig.
   Vi købte vores i babysam. Dog er der kommet en ny model siden jeg skrev om den sidst og jeg vil til hver en tid anbefale den gamle model.
   Den kan du købe brugt på DBA til super skarpe priser.
   Kærligst, Cindy Lou

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *